Home » WZC Witte Meren

WZC Witte Meren

Woonzorgcentrum Witte Meren heeft een duidelijke doelstelling, namelijk deel uitmaken van de maatschappij. “Maar daarvoor moet je de maatschappij ook binnenlaten”, zegt directeur Jan Smolders. Daarom zet het woonzorgcentrum de deuren open voor de multiculturele samenleving, om zo de drempels tot de arbeidsmarkt te verlagen.

“We staan open voor iedereen, met of zonder diploma, en naar hun afkomst wordt niet gekeken. Alleen de juiste attitude om de zorg op niveau van onze bewoners en gebruikers te kunnen presteren, is belangrijk.”

Om een kwalitatieve zorg- en dienstverlening aan te kunnen bieden, zijn voor WZC Witte Meren twee elementen cruciaal: de zorgvrager en de zorgverlener. Voor beiden geldt het motto “de juiste persoon op het juiste moment, op de juiste plaats”. Om op de noden, verwachtingen en vragen van de zorgvrager in te kunnen spelen, is een grote diversiteit aan kennis en kunde nodig. Deze knowhow kan door een multidisciplinair team aangeboden worden, over de grenzen van disciplines, diploma's en afdelingen heen. Om de individuele zorg binnen dit groepsgebeuren te garanderen, is het belangrijk dat het team intern wordt aangestuurd en dat er een open en transparante communicatie is, met respect voor elke betrokkene. Op die manier wordt niet alleen het welbevinden van de bewoners gegarandeerd, maar is er ook een kwaliteitsvolle, efficiënte en optimale organisatiestructuur en personeelswerking.

Omwille van bovenstaande redenen heeft WZC Witte Meren in 2011 besloten om de dienst schoonmaak in eigen beheer uit te baten. Niet alleen kunnen de medewerkers nu intern aangestuurd worden, maar er zijn ook een aantal financiële voordelen aan verbonden. Om de geschikte werkkrachten te vinden, schakelde het woonzorgcentrum de hulp van externe partners in: via VDAB en de Werkplekarchitecten werden de nodige medewerkers gescreend en konden ze stage volgen in het woonzorgcentrum. Bij positieve evaluatie worden de verschillende mogelijkheden tot aanwerving onderzocht.

Door de positieve impact van de samenwerking met de partners werden enerzijds een aantal relevante werkgroepen opgericht met een beleidsondersteunende functie. Zo is er de werkgroep “mentoren” met als doel om medewerkers en studenten te ondersteunen en hen te begeleiden in de dagdagelijkse werking.

Anderzijds werd de organisatie van de maaltijdbedeling onder de loep genomen met de hulp van Werkplekarchitect WEB en Groep Intro (I-Diverso). Dit resulteerde uiteindelijk in 2019 tot de opstart van het project “ontkoppeld koken”. Daarvoor werd door I-Diverso een nieuwe functie ontworpen: huishoudassistent. Schoonmaakmedewerkers kregen de mogelijkheid om in te stappen in de nieuwe functie na een opleiding en een aantal medewerkers met verschillende problemen hebben deze kans dankbaar gegrepen.

Deze nieuwe functie ontzorgt bovendien de zorgkundigen, waardoor zij zich beter kunnen focussen op hun kerntaken. Medewerkers worden dus niet alleen in hun werkprocessen geoptimaliseerd, maar hun gevoel van tevredenheid en betrokkenheid stijgt ook.

De samenwerking met externen werd sindsdien uitgebreid naar onder andere onderwijsinstellingen en andere werkplekarchitecten uit de brede omgeving. Zo gaf WZC Witte Meren ook tewerkstellingskansen aan mensen die tot werkstraf werden veroordeeld.

“Niet alleen betekenen studenten/stagiairs een ondersteuning op de afdeling, tevens brengen ze een noodzakelijke frisse wind in de organisatie en kunnen mogelijkheden tot aanwervingen naar de toekomst toe onderzocht worden.”

De engagementen van WZC Witte Meren werden door Werkplekarchitecten Synkroon en Web beloond met een Referentiebewijs Inclusieve Onderneming in 2022. En dat motiveert hen om verder te blijven gaan: “Ten gevolge van enerzijds de toenemende vergrijzing van de bevolking en anderzijds de tekorten op de arbeidsmarkt zijn we verplicht om een versnelling hoger te schakelen. Dat uit zich op zowel het continueren en het uitbreiden van de bestaande werking, alsook op het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.”

Ontdek hier het filmpje van WZC Witte Meren

Meer informatie kan je terugvinden op hun website: WZC Witte Meren.