Home » De Werkplekarchitecten

De Werkplekarchitecten

De werkplekwat?

De Werkplekarchitecten zijn 38 niet-winstgedreven organisaties die, verspreid over heel Vlaanderen, mensen coachen, opleiden en begeleiden op de werkplek.

Vaak gaat het om mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt. Laaggeschoolden, jongeren, mensen in armoede of met een beperking, 50-plussers, langdurig werklozen, allochtonen,... de Werkplekarchitecten zetten via hun ervaren mensen praktische en beproefde instrumenten in om deze groep naar die passende job te begeleiden. 

Partners voor werkgevers

De Werkplekarchitecten zijn een interessante partner voor werkgevers in het bieden van antwoorden op de uitdagingen die werkgevers op zich zien afkomen in een krappe arbeidsmarkt.

Nieuwe werknemers moeten 'ingewerkt' worden. Toekomstige werknemers moeten hét leren. “Op de werkplek”, zegt het nieuwe beleid. Hoeveel werknemers zijn hierop voorbereid?

De Werkplekarchitecten werken ook taalachterstanden weg, versterken competenties, werken aan de werkattitude, brengen algemene en vakkennis aan en onderbouwen die met algemene en sociale vaardigheden. In het belang van de werknemers kijken ze ook loopbaanbreed en loopbaanlang. Niemand doet immers nog 40 jaar lang dezelfde job.

Lokaal en op maat

De Werkplekarchitecten zijn thuis in heel Vlaanderen. Zij kennen de lokale noden en gebruiken. Ze vinden het belangrijke factoren in de begeleiding die ze opzetten.

Die begeleiding is integraal en op maat. Het kan daarbij gaan om één werknemer of werkzoekende. Het kan gaan om een volledig nieuw in te zetten team op de werkvloer.

Partners voor de overheid

De Werkplekarchitecten zijn een gevalideerde partner van de overheid. Ze organiseren hun aanbod samen met en complementair aan de VDAB en andere arbeidsmarktactoren. Deze samenwerking met overheden, sociale partners en bedrijven is cruciaal om hun taak binnen het arbeidsmarktbeleid optimaal in te vullen. Zo zijn zij een nuttige schakel naar en in het werk.

Bezoek de website van de Werkplekarchitecten.