Home » Sterpunt Inclusief Ondernemen

Sterpunt Inclusief Ondernemen

Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw vertegenwoordigt en ondersteunt de not-for-profit aanbieders van opleiding, coaching en werkplekleren, alias de Werkplekarchitecten.

Samen geloven we in een inclusieve arbeidsmarkt:

  • waarin elke burger op beroepsactieve leeftijd een arbeidsplaats vindt die overeenstemt met zijn talenten;
  • waarin elke werkgever de medewerkers vindt die zij nodig heeft.

Inclusief werken en ondernemen (het omgaan met en managen van diversiteit op de werkvloer) gaan niet vanzelf. Louter goede wil volstaat niet hoewel een uitgesproken beleidsengagement zeker een eerste stap is.

Het vraagt doordacht dagelijks werken en zoeken naar hefbomen die de werkplek steeds beter doen werken:

  • eerlijke selectiekansen met veel meer stagemogelijkheden als opstap naar werk
  • een ondersteunend onthaalbeleid
  • waar nodig individuele ondersteuning en coaching, bijscholingsmogelijkheden, mentorship
  • ....

De overgang van een gesloten naar een inclusieve werkomgeving is een ingrijpend proces. Hoewel instroom een belangrijke rol speelt, is de klus niet geklaard door een diversiteit aan mensen in huis te halen of door zich plots tolerant op te stellen.

De weg naar inclusief ondernemen is slechts op één manier te gaan: stap voor stap.

Contacteer Sterpunt Inclusief Ondernemen via inclusiefondernemen@dewerkplekarchitecten.be. Dan gaan we samen op zoek naar een passende begeleiding.