Home » Referentiebewijzen 2020

Referentiebewijzen 2020

De campagne 'referentiebewijzen 2020' 

Onze leden Werkplekarchitecten en sectorfondsen hebben in totaal 1544 ondernemingen geselecteerd voor een referentiebewijs inclusieve onderneming. Bedankt aan iedereen die het mogelijk maakte om dit mooie aantal te halen!

Wij gaan nu aan de slag om de referentiebewijzen vorm te geven.

De uitreikingen zullen dit jaar, wegens de corona-maatregelen, niet fysiek plaatsvinden. Wel werken we met het hele team hard aan een creatieve manier om de referentiebewijzen te bezorgen aan de ondernemingen.

Midden juni mogen de geselecteerde ondernemingen hun referentiebewijs in de bus verwachten! 

Wordt vervolgd!

 

Wat is dat, een referentiebewijs?

Een referentiebewijs bevestigt dat bedrijf x, y of z in samenwerking met de Werkplekarchitecten werkervaringskansen heeft gegeven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het Referentiebewijs toont ook aan dat de houder, door kansen te geven, rechtstreeks bijdraagt tot de realisatie van vier Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's):

  • SDG 1 – geen armoede
  • SDG 4 – kwaliteitsonderwijs
  • SDG 8 – waardig werk en economische groei
  • SDG 10 – ongelijkheid verminderen

 

Wat kan u doen met een referentiebewijs? 

  • Een plaats geven in uw jaarverslag
  • Naar uw medewerkers bekend maken dat u bijdraagt aan de diversiteit op uw werkvloer
  • Op een zichtbare plaats ophangen in uw bedrijf zodat stakeholders kunnen zien dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt
  • Gebruiken als illustratie van een sociale clausule bij overheidsopdrachten

Tot slot is het een ‘toegangsticket’ tot de Award Inclusief Ondernemen 2020. Immers, enkel organisaties die in 2019 of in 2020 een referentiebewijs ontvangen, kunnen zich in 2020 kandidaat stellen voor de tweede editie van deze Award.

 

Heeft u vragen? Neem dan contact op via inclusiefondernemen@dewerkplekarchitecten.be