Home » Referentiebewijzen

Referentiebewijzen

Sterpunt Inclusief Ondernemen organiseert verschillende campagnes om inclusief ondernemen te promoten, bedrijven te sensibiliseren en inclusieve ondernemingen in de bloemetjes te zetten. Elk jaar reiken we referentiebewijzen uit aan bedrijven die werk maakten van werkplekleren, job- en taalcoaching, competentieversterkende acties (opleiding,...) of tewerkstelling, in samenwerking met een Werkplekarchitect.

Bedrijven met een referentiebewijs kunnen om de twee jaar deelnemen aan de Award wedstrijd voor beste inclusieve onderneming.

Wat is dat, een referentiebewijs?

Een referentiebewijs bevestigt dat bedrijf x, y of z in samenwerking met de Werkplekarchitecten werkervaringskansen heeft gegeven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het Referentiebewijs toont ook aan dat de houder, door kansen te geven, rechtstreeks bijdraagt tot de realisatie van vier Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's):

  • SDG 1 – geen armoede
  • SDG 4 – kwaliteitsonderwijs
  • SDG 8 – waardig werk en economische groei
  • SDG 10 – ongelijkheid verminderen

Wat kan u doen met een referentiebewijs? 

  • Een plaats geven in uw jaarverslag
  • Naar uw medewerkers bekend maken dat u bijdraagt aan de diversiteit op uw werkvloer
  • Op een zichtbare plaats ophangen in uw bedrijf zodat stakeholders kunnen zien dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt
  • Gebruiken als illustratie van een sociale clausule bij overheidsopdrachten

Tot slot is het een ‘toegangsticket’ tot de Award Inclusief Ondernemen 2020. Immers, enkel organisaties die in 2019 of in 2020 een referentiebewijs ontvangen, kunnen zich in 2020 kandidaat stellen voor de tweede editie van deze Award.

Referentiebewijzen 2020

In 2020 lanceert Sterpunt Inclusief Ondernemen voor de 5e keer haar campagne ‘Referentiebewijzen’. 1485 bedrijven mogen binnenkort hun Referentiebewijs in de bus verwachten. 

Referentiebewijzen 2019

Meer weten over de campagne Referentiebewijzen 2019?