Home » Over inclusief ondernemen

Over inclusief ondernemen

Wat is inclusief ondernemen?

Een inclusieve onderneming zet in op diversiteit en heeft daarbij oog voor het potentieel van elke werknemer. De zichtbare verschillen springen het snelst in het oog: leeftijd, geslacht, ras, taal, fysieke verschijningsvorm, kleding, gedragsstijl,…. Maar ook minder zichtbare verschillen zijn belangrijk bij diversiteit: scholingsgraad, werkervaring, sociale achtergrond, interesses, talenten, levensdoelen,….

Een onderneming die oog heeft voor diversiteit zal rekening houden met al deze verschillen, en streven naar een zo divers mogelijke samenstelling van de ploeg. Inclusie gaat echter nog een stap verder, want een onderneming die streeft naar inclusie zal op zoek gaan naar hoe hij deze verschillen doelbewust kan inzetten, door het beste in mensen aan te spreken, door respect te tonen voor de eigenheid van elkeen, door mensen zich gewaardeerd te laten voelen ongeacht de functie, rang of taak.

Iedereen heeft een talent en verdient een kans. Een inclusieve onderneming vertrekt vanuit de visie dat elke burger op beroepsactieve leeftijd een arbeidsplaats kan vinden die overeenstemt met zijn talenten. Een inclusieve ondernemer slaagt er zo in mensen met drempels tot de reguliere arbeidsmarkt aan het werk te stellen. Dat is niet altijd evident, maar er zijn verschillende gespecialiseerde dienstverlenende organisaties waar u als onderneming beroep op kan doen ter ondersteuning. 

Waarom is inclusief ondernemen belangrijk?

Het belang van inclusief ondernemen is tweeledig. Enerzijds biedt het mogelijkheden voor ondernemingen om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt van morgen. Anderzijds biedt het kansen voor mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt om een duurzame job te vinden.

Inclusieve ondernemingen hebben een kritisch succesvoordeel door de unieke mix van zienswijzen, stijlen en vaardigheden bij de medewerkers. Om passende oplossingen te vinden voor klanten is creativiteit en inleving belangrijk. Dit vermogen stijgt aanzienlijk wanneer organisaties doelbewust gebruik maken van de diversiteit in haar onderneming.

Ondanks dat er in België de afgelopen jaren meer jobs aangeboden worden, blijft de werkzaamheidsgraad vooral bij kansengroepen laag. In België hebben laaggeschoolden, oudere werknemers, mensen met een functie-beperking en migranten van buiten de EU zelfs minder kansen om een job te vinden dan elders in Europa. Inclusieve ondernemingen geven iedereen een kans op werk, en dat is belangrijk. Want arbeid is een basisrecht.