Home » Onderneem inclusief!

Onderneem inclusief!

De Werkplekarchitecten geloven samen met hun koepelorganisatie Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw in een inclusieve arbeidsmarkt:
  • waarin elke burger op beroepsactieve leeftijd een arbeidsplaats vindt die overeenstemt met zijn talenten;
  • waarin elke werkgever die medewerkers vindt die zij nodig heeft.
Inclusief werken en ondernemen (het omgaan met en managen van diversiteit op de werkvloer) gaan niet vanzelf. Louter goede wil volstaat niet hoewel een uitgesproken beleidsengagement zeker een eerste stap is. 
 
Het vraagt doordacht dagelijks werken en zoeken naar hefbomen die de werkplek steeds beter doen werken: 
  • eerlijke selectiekansen met veel meer stagemogelijkheden als opstap naar werk
  • een ondersteunend onthaalbeleid
  • waar nodig individuele ondersteuning en coaching, bijscholingsmogelijkheden, mentorship
  • ....
De overgang van een gesloten naar een inclusieve werkomgeving is een ingrijpend proces. Hoewel instroom een belangrijke rol speelt, is de klus niet geklaard door een diversiteit aan mensen in huis te halen of door zich plots tolerant op te stellen.
 
De weg naar inclusief ondernemen is slechts op één manier te gaan: stap voor stap.
Contacteer een Werkplekarchitect in uw buurt om u hierbij te begeleiden: Vind een Werkplekarchitect in uw buurt.
 
Of doe inspiratie op uit het Inclusieboek dat u hieronder kunt downloaden.