Tewerkstelling tijdens Corona. Het kan en het gebeurt!

Woonzorgcentrum Twee Poorten vond via Werkplekarchitect Synkroon een nieuwe medewerker. 

Aan het woord, waarnemend directeur Hilde Dierckx van Woonzorgcentrum Twee Poorten te Tienen:

"Werkplekleren - op de werkvloer opleiden - biedt enkel maar voordelen. Vaak hebben stagiairs uit bepaalde doelgroepen een hoop levenservaring en een loopbaan achter de rug. Zij kiezen bewust voor deze vorm van leren. De bereidheid om bij te leren, motivatie en inzet zijn voor ons de criteria om kansen te geven vanuit onze organisatie. Welke achtergrond kandidaten hebben, speelt op zich dan ook geen rol.

Tijdens Corona is de continuïteit van dienstverlening gegarandeerd gebleven. Er is geen onderscheid gemaakt tussen vast personeel, vrijwilligers en stagiairs. Alle beschermingsmaatregelen zijn voor iedereen toegepast.

De werkzoekende van Synkroon was al ver geëvolueerd in zijn traject. Wij hebben de situatie in Coronatijd gezien als een opportuniteit en zijn overgegaan naar tewerkstelling in plaats van het werkplekleren stop te zetten.

Mijn boodschap naar andere werkgevers is, doe het gewoon! Het brengt diversiteit in uw organisatie, het is een geweldige manier om gericht opleiding te bieden en het maakt mensen klaar om terug aan de slag te gaan."