Streven naar een gezonde arbeidsmarkt met kansen voor éénieder is een absoluut credo

Jurylid Pieter Kerremans is administrateur-generaal van de Sociaal-economische raad van Vlaanderen (SERV).

“De sociaal-economische raad van Vlaanderen is het advies-en overlegorgaan van de Vlaamse sociale partners. Met onze adviezen en eigen aanbevelingen betrachten we impact te hebben op het Vlaams beleid rond o.m. economie, tewerkstelling, vorming en opleiding, onderwijs. In onze diverse specifieke commissies werken de sociale partners met diverse betrokkenen rond diversiteit, sociale economie, werkbaar werk,…

Het belang van deze aspecten en de plaats ervan in onze werkzaamheden is gedurende de voorgaande jaren systematisch toegenomen. Inclusief ondernemen, in al zijn vormen, heeft in dit ruime kader een belangrijke plaats verworven. En dat is een goede zaak!

Streven naar een gezonde arbeidsmarkt met kansen voor éénieder binnen een dynamisch economisch weefsel is een absoluut credo. Het mogelijk maken dat mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt voldoende kansen krijgen en kunnen nemen om een duurzame werkplek te vinden en te houden maakt daar integraal deel van uit.

Dat zijn niet zomaar dure slogans! Hieraan werken vergt voortdurende aandacht, zowel bij ons in het overleg maar in het bijzonder bij jullie, in de vele inclusieve ondernemingen die deze doelstelling in het vaandel dragen. Dat verdient veel respect en meer aandacht.

Ik ben daarom best trots dat ik deel mag uitmaken van de jury en zal dat met veel aandacht, maar ook met veel plezier doen!” vertelt Pieter Kerremans.