Samen bouwen aan een inclusievere samenleving

We stellen u graag voor aan een tweede jurylid: Bart Cambré

Bart Cambré is vice-decaan van Antwerp Management School en hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen.  Hij is ook voorzitter van Sterpunt Inclusief Ondernemen.

Als academicus leidt hij onder meer projecten rond de tewerkstelling van mensen met een verstandelijke handicap in het normaal economisch circuit en doet hij onderzoek naar het wel en wee van inclusief ondernemen. 

Als voorzitter is hij met heel het team van Sterpunt / de Werkplekarchitecten betrokken bij het uitbouwen van een sterk netwerk, het verzamelen en delen van kennis en het beleidsmatig adviseren van inclusieve maatregelen. 

Als Jurylid van de Award Inclusief Ondernemen is hij vooral geïnteresseerd in de stappen die elke organisatie kan nemen met respect voor de grootte, context en draagkracht.  Vooral het samen bouwen en werken aan een inclusievere samenleving staat hierbij centraal.