Home » Nieuws » Met een praktische plan van...

Met een praktische plan van aanpak komen we tot inclusieve werkvloeren

Steffi Van Kwikkelberghe is projectmedewerker inclusief werk bij GRIP vzw, de Vlaamse mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap. Zij werkt momenteel op twee ESF-projecten die elk met een eigen focus inclusieve werkvloeren willen creëren.  
Heel wat personen met een arbeidshandicap willen betaald aan het werk in de reguliere arbeidsmarkt maar stoten op vaak hoge drempels. In beide projecten gaan ze voluit voor de werkgeversbenadering om samen aan de slag te gaan en de drempels die ervaren worden weg te werken. Ze laten ervaringsdeskundigen in gesprek gaan met werkgevers om antwoorden te bieden op hun vragen en bezorgdheden en organiseren bootcamps en andere initiatieven om met een praktisch plan van aanpak tot een inclusievere werkvloer te komen. 

"We zijn heel benieuwd om de inspirerende verhalen en acties, om iedereen die wil werken aan het werk te krijgen en te behouden, te ontdekken van de kandidaten voor de Award Inclusief Ondernemen 2022."