Onderneem inclusief vanuit je kernactiviteit

We vroegen Annelies Storme, expert op het vlak van duurzaam ondernemen, als jurylid voor de Award Inclusief Ondernemen 2020. En die rol wil ze graag vervullen. Daar hoort een korte voorstelling bij. 

Annelies Storme is Change Facilitator bij The Shift, het Belgisch netwerk voor duurzaamheid. Zij brengt bedrijven, NGOs, academische en overheidspartners samen om – elk vanuit hun eigen expertise – een meer duurzame en rechtvaardige maatschappij te creëren.

Het potentieel dat onstaat door het samenbrengen van deze verschillende perspectieven en expertise om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken is wat Annelies drijft. Deze kracht ontdekte ze tijdens haar verleden in het sociaal ondernemen. Sociaal ondernemers combineren het streven naar winst met het aanbieden van diensten en producten die bijdragen aan een meer duurzame en rechtvaardige maatschappij.

Inclusief ondernemen doet dit ook. Inclusief ondernemen biedt kansen aan mensen met een drempel tot de reguliere arbeidsmarkt. Een maatschappelijke uitdaging wordt aangepakt. Maar inclusief ondernemen kan ook leiden tot meer winst. Mensen met een drempel tot de reguliere arbeidsmarkt hebben talenten – talenten die een competitief voordeel kunnen zijn. Werknemers met autisme die heel nauwkeurig te werk gaan, restauranthouders met migratie-achtergrond die heel gastvrij zijn of meertalige werkvloeren waardoor een duidelijke communicatie met pictogrammen tot minder arbeidsongevallen in het bedrijf leiden.

Annelies moedigt deelnemende bedrijven aan om vanuit hun kernactiviteit inclusief te ondernemen. Welke skills heeft de onderneming nodig en welke talenten zijn de juiste match? Focus op de voordelen van de talenten en niet op de beperkingen van de drempels. Ze kijkt alvast uit om de kandidaatsdossiers door te nemen.