Een innovatieve manier om de nood van werkgevers aan gekwalificeerd personeel op te lossen

INCLUSIEF JOBDESIGN 
Allinclusive @ work

De helft van de bedrijven is niet geneigd een werkzoekende die behoort tot de kansengroepen in dienst te nemen. De belangrijkste reden? Er zijn geen geschikte functies, zo bleek onlangs uit onderzoek. Er is een enorm verschil tussen de complexiteit van huidige functies en het beschikbare arbeidspotentieel. Toch is er een relatief eenvoudige manier om dit op te lossen: Inclusief jobdesign.

De bedrijven die zeggen geen geschikte functies te hebben voor deze mensen hebben helemaal gelijk. Er zijn meer dan genoeg functies beschikbaar en er zijn vrijwel geen mensen met een kwetsbare achtergrond die in die functies passen. De eisen die aan deze functies worden gesteld, sluiten op geen enkele wijze aan bij de capaciteiten van de mensen die nu vanwege hun achtergrond niet aan het werk zijn.

Misfit tussen vraag en aanbod
We zien een gigantische misfit tussen wat aan arbeidspotentieel beschikbaar is en datgene wat bedrijven vragen van dat arbeidspotentieel. Die misfit zit in de complexiteit van de huidige functies. 

Functies worden steeds complexer
In de afgelopen decennia zijn functies steeds complexer geworden en is het takenpakket dat door een individuele arbeidskracht wordt uitgevoerd alleen maar groter geworden. We kennen allemaal het verschijnsel dat, bij het vertrek van een collega, het eisenpakket van de nieuwe vacature groter is dan dat waar de vertrekkende collega aan moest voldoen. Geen wonder dat het aantal mensen dat hier niet meer aan kan voldoen, toeneemt. 

Knelpuntberoepen
Het kan anders, zien we in de praktijk. Die complexe functies omvatten vaak taken die onder het niveau liggen van degene die ze uitvoert. In ziekenhuizen blijkt dat verpleegkundigen voor minstens een vijfde van hun tijd bezig zijn met taken onder hun niveau. En dat terwijl er een nijpend tekort is aan geschoolde verpleegkundigen. Datzelfde geldt voor monteurs, procesoperators en professionals in de zorg: allemaal knelpuntberoepen. 

Inclusief jobdesign zorgt voor een win-winsituatie
Haal de eenvoudige taken van deze vakmensen uit hun werkpakket en voeg ze samen tot een functie voor een lager geschoolde collega. Deze methode heet ‘Inclusief jobdesign’. Aan de hand van een set van tools worden eenvoudige taken uit de werkprocessen gedestilleerd, nieuwe werkpakketten voor het zittend personeel vastgesteld en vervolgens gekoppeld aan bedrijfsdoelstellingen om op die wijze de toegevoegde waarde voor de betreffende organisatie concreet in beeld te brengen. 

Zo creëer je een win-win situatie. De technisch opgeleide medewerkers worden meer in hun kracht gezet en er ontstaat een vacature voor een lager geschoolde collega die behoort tot de doelgroep. 

Extra vacatures, extra budget?
En wat zijn de kosten van al die extra vacatures? We zien in de praktijk dat dit voor bedrijven vaak geen kostenpost, maar juist een aantrekkelijke business case is. De openstaande vacature hoeft niet te worden ingevuld, de productie kan worden verhoogd en het achterstallige werk kan eindelijk worden weggewerkt. Het werk wordt simpelweg anders verdeeld en de (technisch) geschoolde werknemers kunnen zich enkel richten op hun kerntaken, de zaken waarvoor ze geschoold en getraind zijn. 

Werkplekarchitecten zijn er voor werkgevers
Werkgevers zien de voordelen ervan, al duurt het wel even voordat de deur opengaat.
Hoe meer goede voorbeelden, hoe beter! Als Werkplekarchitect ben je de spin in het web, je maakt de deur open en overtuigt de werkgever hoe het anders kan en wat het hem/haar kan opleveren. 

Daarna kan de inclusieve jobdesigner aan de slag voor verdere analyse en implementatie. Het is een nieuwe en veelbelovende vorm van dienstverlening van Werkplekarchitecten voor de werkgevers die willen inzetten op inclusieve werkvloeren. Zoek hier een Werkplekarchitect in jouw buurt. 

All Inclusive @ Work

Van 1 juli 2017 tem 30 juni 2019 liep het ESF-project All Inclusive @ Work, rond het toepassen en integreren van 3 bouwstenen van inclusief ondernemen, nl.:

- Inclusief jobdesign, 
- Werkplekleren en valideren van competenties,
- Job- en taalcoaching. 

In Vlaanderen waren Sterpunt Inclusief Ondernemen, VOKA, Werkplekarchitecten WEB - Groep INTRO - Compaan, Kairos en Disworks betrokken. Als eindproduct werd een website gelanceerd, die de drie bouwstenen van inclusief ondernemen toegankelijk maakt voor werkgevers en handvaten aanreikt om er zelf mee aan de slag te gaan in je bedrijf. Meer info, tools, getuigenissen en inspiratie vind je op www.inclusiefjobdesign.be