Exclusief Inclusief

"Minister, hoe kunnen we goede praktijken inzake inclusief ondernemerschap nog meer bekend maken bij onze ondernemers? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij niet alleen algemeen advies kunnen krijgen, maar ook worden bijgestaan op de werkvloer om concrete situaties aan te pakken in hun onderneming?" 

Het zijn vragen die minister Hilde Crevits kreeg van haar partijgenote Loes Vandromme in het parlement (17/6). In haar antwoord haalde de minister 4 voorbeelden aan van haar beleid dat erop is gericht ondernemingen vertrouwd te maken met de cultuur van inclusief ondernemen en hen te ondersteunen bij het realiseren van inclusieve werkvloeren. 

Ten eerste zijn dat de projecten binnen de ESF-oproep 'Inclusief Ondernemen'. Ook Sterpunt Inclusief Ondernemen is één van de promotoren binnen deze oproep. In het project Exclusief Inclusief zetten we in op 4 actielijnen: Actiebewijs, mentorschapsondersteuning, 3clicksAway en Talentoscoop. Binnen Talentoscoop kunnen bedrijven met uiteenlopende vragen terecht bij 1 contactpersoon waarna een actieplan opgesteld wordt en de bedrijven bijgestaan worden op de werkvloer om concrete situaties aan te pakken in hun onderneming. Met deze 4 actielijnen sensibiliseren en activeren we werkgevers richting inclusief ondernemen, met een focus op duurzame tewerkstelling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Een tweede voorbeeld zijn de sectorconvenanten die inzetten op het bekendmaken en promoten van inclusief ondernemerschap. Ook Sterpunt Inclusief Ondernemen werkt nauw samen met sectorfondsen en is steeds een aanspreekpunt voor sectorfondsen rond inclusief ondernemen. Maar liefst 11 Sectorfondsen zijn lid bij ons, waarbij er ook enkele hun schouders onder het project Exclusief Inclusief zetten.  

Een derde voorbeeld is het aanstellen van een intersectoraal adviseur non-discriminatie en inclusie die het uitwisselen van goede praktijken en samenwerking tussen verschillende partners, waaronder de Werkplekarchitecten, kan faciliteren.  

En ook VDAB neemt partners en werkgevers mee in het inclusiviteitsverhaal. Er zijn heel wat acties om werkgevers te ondersteunen zoals jobcoaching op maat, taalcoaching, Vlaamse ondersteuningspremie etc. Deze acties worden vaak door de Werkplekarchitecten uitgevoerd. Neem bijvoorbeeld een kijkje op de vernieuwde website www.jobentaalcoaching.be  

Dit neemt niet weg dat we moeten blijven inzetten op het bekend maken van goede praktijken inzake incusief ondernemerschap. Met de tweejaarlijkse Award-uitreiking voor Inclusief Ondernemen zetten we 5 good practices in the picture: Ontdek de 5 ambassadeurs voor inclusief ondernemen.