Enkel inclusief ondernemen kan leiden tot een menselijke en rechtvaardige maatschappij

Het is de stelligste overtuiging van Nathalie Bekx, juryvoorzitster voor de Award Inclusieve Onderneming 2020. Het belang dat ze hecht aan inclusief ondernemen blijkt uit de vele acties die ze onderneemt om het inclusief en maatschappelijk verantwoord ondernemen toegang te doen krijgen in de maatschappij.

Haar grootste rol is deze als CEO van Trendhuis, een bureau dat bedrijven en organisaties begeleidt bij de implementatie van duurzaamheid en HR-oplossingen. Dat doet Trendhuis via trendstudies en uitwerking van concepten, workshops en opleidingen, evenals de aangepaste interne en externe communicatie.Trendhuis bevraagt al ruim 10 jaar werkgevers en werknemers naar hun verwachtingen op de arbeidsmarkt via de werkbarometer. Daarbij staat de sociale integratie van de meest diverse groepen centraal. Trendhuis is ook partner in verschillende Europese projecten rond sociale inclusie.

Naast Trendhuis richtte Nathalie ook de vzw Time4Society op. Met Time4Society wil ze duurzaam ondernemen tastbaar maken voor elke medewerker in een bedrijf. Time4Society helpt bedrijven om het MVO-beleid via verschillende tools in de praktijk om te zetten. Daarbij ligt de focus op People, omdat tevredenheid van werknemers één van de hoofdredenen is voor bedrijven om aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te doen.

Nathalie is een veel gevraagd spreekster in binnen en buitenland. Ze schreef verschillende columns en sociaal geïnspireerde boeken. Zo verscheen recent nog het boek ‘Reis naar duurzaam ondernemen. Met de SDGs als kompas’ dat ze samen met sociaal ondernemer Bob Elsen schreef. Het boek is een handleiding om duurzaamheid te ontwikkelen, implementeren en stap voor stap te realiseren via het SDG-FITplan®. 

Wordt vervolgd, want de winnaar van de Award voor Inclusieve Onderneming 2020 krijgt een exemplaar van dit boek met begeleidende workshop door Trendhuis.