Een diverse werkvloer betekent immers ook een diverse waaier aan talenten, ideeën en overtuigingen

Sam Haems is adviseur bij Groep Maatwerk, werkgeversfederatie van de Vlaamse Maatwerkbedrijven. Hij was recent betrokken in een transnationaal ESF-project, waarbij een wetenschappelijk gevalideerd instrument werd ontwikkeld om de werkwaarden in kaart te brengen voor personen met een matig tot ernstige intellectuele beperking. Momenteel is hij, samen met enkele Europese partners, ook betrokken in een Erasmus+ project dat zich richt op inclusie binnen HR-diensten van reguliere bedrijven te versterken. Hierbij vertrekt hij vanuit de expertise die aanwezig is binnen de Vlaamse Maatwerkbedrijven.

 

“Tot op vandaag wordt bij de tewerkstelling nog (te) vaak vertrokken vanuit wat iemand (niet) KAN. De werkomgeving en het takenpakket wordt daarbij dikwijls als een statisch gegeven aanschouwd. We zien echter dat, wanneer werkomgeving en takenpakket dynamisch afgestemd worden op de  noden van de werknemer, dit een sterke impact heeft op het welzijn en functioneren binnen de organisatie. Dit in het bijzonder voor mensen met een afstand tot de (reguliere) arbeidsmarkt.
We denken hierbij snel aan eerder voor de hand liggende oplossingen (b.v. rolstoeltoegankelijkheid, audio-ondersteuning,…), maar gaan vaak voorbij aan zaken zoals sociale inbedding binnen de organisatie, mentoring, feedback,… Voor zulke zaken bestaan geen kant-en-klare oplossingen, wanneer men deze duurzaam wil implementeren.
Ik ben er van overtuigd dat, wanneer een organisatie vanuit haar kern (missies/visie/cultuur) inclusief is, zij ook wendbaarder is en daarmee sterker gewapend op toekomstige uitdagingen kan inspelen. Een diverse werkvloer betekent immers ook een diverse waaier aan talenten, ideeën en overtuigingen. Ik ben zeer benieuwd om te ontdekken hoe de kandidaten hiermee aan de slag zijn gegaan, maar zeker ook naar de toegevoegde waarde voor de organisatie
.”