1200 inclusieve ondernemingen

Jaarlijks komt de actie terug: het referentiebewijs voor inclusieve onderneming. Met deze actie willen de Werkplekarchitecten bedrijven die inclusief ondernemen op de kaart zetten.

Vlaanderen streeft naar een hogere werkzaamheidsgraad. Dat doel ligt enkel binnen bereik als ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hun talenten kunnen inzetten. Om daartoe in staat te zijn - en zo deels mee de huidige spanningen op de arbeidsmarkt te lenigen - hebben we nood aan:

  • een intensieve en specifieke begeleiding van werkenden en werkzoekden die de Werkplekarchitecten hen kunnen bieden;
  • werkgevers die hun werkvloer voor dergelijke begeleiding openstellen. 

Dergelijke inclusieve ondernemingen - bedrijven waarbinnen elke medewerker telt en op zijn/haar eigen manier bijdraagt aan de kernopdracht van het bedrijf - bestaan wel degelijk. Het voorbije jaar ondersteunden achttien Werkplekarchitecten 1200 bedrijven in Vlaanderen en Brussel bij de arbeidsinschakeling van kansengroepen. 

De bedrijven kunnen hun referentiebewijs in ontvangst nemen via de Werkplekarchitect waarmee ze samenwerkten. Voortaan kan je ze herkennen aan de hand van bijhorend logo. 

Ze kunnen ook deelnemen aan de Award voor Inclusieve Onderneming 2022! Want volgend jaar zal een nieuwe Award uitgereikt worden. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je alvast in via deze link