10 tips om doeltreffender feedback te kunnen geven

Interne mentoren/peters/meters/buddy's zijn de sleutelfiguren in een onderneming. Vaak zijn ze het aanspreekpunt voor nieuwe medewerkers of stagiairs. Er is niet altijd ruimte voor opleidingen of bijscholingen om zich in deze rol te ontwikkelen. Toch hebben vele mentoren vragen over hoe ze de rol het best kunnen opnemen. Daarom organiseren we samen met verschillende Werkplekarchitecten de Mentorcafés. In deze laagdrempelige ontmoetingsmomenten van ongeveer 2 uur kunnen mentoren met elkaar in gesprek gaan, ervaringen uitwisselen en vragen stellen. Elk mentorcafé wordt begeleid door een professionele jobcoach van een Werkplekarchitect die mee antwoorden biedt op de vragen waarmee de mentoren zitten en praktische tips meegeeft. Zoals bijvoorbeeld deze 10 tips om doeltreffend feedback te kunnen geven.  

TIP 1: Geef steeds je feedback op een rustige manier en in een rustige omgeving. Let ook op de timing van je feedback: geef het zo snel mogelijk, maar tracht ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk emoties aan te pas komen.   

TIP 2: Let op je non-verbale communicatie. Benoem dit indien je merkt dat dit tegenslaat.  

TIP 3: Gebruik het Sandwich Model: begin je verhaal positief, geef daarna eventueel je negatieve feedback, om daarna weer positief te eindigen.  

TIP 4: Stel bij anderstalige werknemers tijdens je feedback voldoende vragen. Laat de ontvanger jouw feedback herhalen, zodat je weet of dit goed is begrepen. Probeer je feedback in de mate van het mogelijke ook zoveel mogelijk visueel te maken.  
Weet dat je ook gratis beroep kan doen op een taalcoach voor de taalondersteuning van anderstalige werknemers op de werkvloer. Meer info kan je terugvinden via www.jobentaalcoaching.be.  

TIP 5: Probeer tijdens het feedback geven te verwijzen naar je eigen gevoel en hoe jij het gedrag van een ander ervaren hebt.  

TIP 6 : Stel open vragen zodat je voldoende context mee krijgt en weet hoe de ontvanger jouw feedback ervaart.   

TIP 7: Geef voldoende concrete en duidelijke voorbeelden mee wat je verwacht van de ontvanger.   

TIP 8: Stel gerust enkele uitdagende doelen die de ontvanger nog niet zelfstandig doet, maar dat wel binnen handbereik ligt. Zo daag je de personen ook uit om zichzelf te testen.  

TIP 9: Zorg ervoor dat je bij gevoelige thematieken (alcoholprobleem, armoede, geurhinder, …) een luisterend oor biedt. Laat blijken dat er samen aan de slag mee gegaan kan worden. Maak het bespreekbaar, maar benadruk eventueel de confidentialiteit indien het gevoelig ligt. Om deze confidentialiteit te bewaren kan je eventueel een vertrouwenspersoon aanduiden.   

TIP 10: En tenslotte, de manier van feedback geven varieert vaak van persoon en van situatie. Dus oefenen baart kunst en daardoor word je ook zelf minder onzeker om over gevoelige thema’s te praten.   

Wil je zelf ook graag deelnemen aan het volgend Mentorcafé? Bekijk de planning en schrijf je gratis in via deze link.

De mentorcafés worden volledig gratis aangeboden met financiele steun van ESF. 

Meer info op http://www.dewerkplekarchitecten.be/mentorcafés