Home » Mentorcafé's

Mentorcafé's

Nieuwe medewerkers begeleiden en een INCLUSIEVE WERKPLEK creëren, het is niet altijd evident. Peters, meters, buddy's, bedrijfinsterne coaches, mentoren... kortom BEGELEIDERS OP DE WERKVLOER zijn het aanspreekpunt bij het inwerken van deze nieuwe collega's of stagiairs.

De rol van deze begeleider is samen met werkplekleren straks niet meer weg te denken van de werkvloer.Hij/zij schept een vertrouwensband met nieuwe medewerkers waardoor zij zich welkom voelen, de begeleider is het eerste aanspreekpunt waardoor misverstanden sneller opgepikt kunnen worden en een goede begeleider geeft nieuwe medewerkers goesting om in de onderneming te komen werken. 

Elke onderneming heeft dus alle baat bij een goede mentor die voldoende tijd en kansen krijgt om zichzelf in zijn/haar rol als begeleider te ontwikkelen. Waar kunnen begeleiders terecht met hun vragen over mentorschap en hoe kunnen zij zich verder ontwikkelen? Dat is waar het MENTORCAFÉ een antwoord op biedt! 

In de mentorcafé's organiseren we een reeks van laagdrempelige casusbesprekingen waarin deze begeleiders met elkaar in gesprek kunnen gaan. Elke sessie wordt begeleid door een professionele jobcoach van een Werkplekarchitect. Deze jobcoach zal mee antwoorden formuleren op de vragen waarmee de deelnemers zitten.

Er worden zowel online als fysieke sessies georganiseerd en deelname is volledig gratis. Ontdek de verschillende cafés en schrijf je snel in! 

Planning: 

SCHRIJF JE HIER IN VOOR EEN VAN DE MENTORCAFES

 

Enkele ervaringen die de voorbije Mentorcafés werden gedeeld: 

** Ik merk dat scholieren vlotter accepteren dat een medeleerling ‘anders’ is, dan wij als volwassenen. Dit stemt mij hoopvol voor een toekomstige inclusieve samenleving. In dit opzicht kunnen wij nog veel leren van jongeren.

** Door tien minuten langer uitleg te geven, win ik later op de dag vijf uur.

** Vaak is autisme onzichtbaar. Zeker in vergelijking met iemand die in een rolstoel zit. Ik probeer dan ook onzichtbare aanpassingen te doen op het werk opdat iedereen goed functioneert, ongeacht het etiket.