Home » Klaasen en Co

Klaasen en Co

Dankzij het advies en de informatie die we ontvingen via onze taalcoach van I- Diverso kwam de productieleiding van Klaasen & Co NV een kleine twee jaar geleden in contact met een tewerkstellingsbegeleider van het CDO Noorderkempen te Turnhout.  I-Diverso en WEB startten samen met ons een tewerkstellingsproject op voor jongeren uit de opleidingsrichting “productiemedewerker in de voedingsnijverheid”.  Het doel was om jongeren die het moeilijk kunnen hebben met het vinden van een job op de arbeidsmarkt te motiveren om bij ons als OAO-student te komen werken.  Zowel I-Diverso, WEB en CDO Noorderkempen leerden ons bedrijf vooraf kennen.  Dankzij de toelichting van de verschillende jobs en de verwachtingen die we hebben tegenover onze medewerkers kregen zij een beeld van onze onderneming en konden zij hun jongeren informeren en motiveren om bij ons te komen werken als stageplaats.

Ondertussen hebben een 15-tal jongeren de kans gekregen om bij Klaasen & Co een opleiding te volgen.  Deze jongeren komen vooraf altijd bij ons langs voor een uitgebreide kennismaking met de productieleider en mentor en er volgt een rondleiding in het bedrijf. Deze gebeurt in het Nederlands, maar er kan altijd een beroep gedaan worden op een werknemer die als tolk optreedt indien er toch onduidelijkheden zijn. Alle jongeren uit de opleiding ‘productiemedewerker’ komen in aanmerking voor een tewerkstelling. Meestal mogen de jongeren eerst een paar dagen komen ‘proberen’.  Belangrijk is dat de jongere zin heeft in de job en na zijn/haar eerste ervaring kan beslissen of hij/zij het ziet zitten om te starten. Anderzijds geven deze ontmoetingsdagen ons als werkgever ook de kans om na te gaan of de nieuwkomer bij ons op de juiste plaats tewerkgesteld wordt.  Onze onthaalbrochure en PowerPoint met mondelinge uitgebreide toelichting verstrekken verdere informatie. 

Tijdens hun opleiding worden ze vanuit het bedrijf door een mentor begeleid die ervoor zorgt dat ze de kans krijgen om in het bedrijf vaktechnische competenties aan te leren.  Tegelijkertijd wordt er vooral ook gewerkt aan motivatie, werkattitudes en communicatieve vaardigheden. Hier krijgen vaste medewerkers van het bedrijf ook ondersteuning van de promotoren, begeleiding op de werkvloer, door Werkplekarchitecten WEB, Arktos of Emino.  Vanuit het CDO Noorderkempen wordt dit alles gecoördineerd en wordt er op regelmatige tijdstippen overleg gepland tussen de betrokken stageleerkrachten en de jongere. Wij plannen voor iedere jongere een gesprek in na 1 dag, 1 week, 1 maand, 3 maanden en 6 maanden aangaande onder andere evolutie en motivatie.  

Belangrijk om weten is dat wij deze jongeren als volwaardige medewerker aanzien, met dezelfde rechten en dezelfde plichten als onze uitzendkrachten of vaste productiemedewerkers. Dit basisprincipe van gelijkheid helpt ons enorm om wrijvingen, discussies en ruzies op de werkvloer te voorkomen. Anderzijds zorgt de komst en aanwezigheid van deze groep jonge mensen voor een verjonging van de leeftijdspiramide binnen ons bedrijf en valt het ons op dat de match door de vakleerkrachten met ons bedrijf vaak succesvoller verloopt dan met uitzendkantoren. Hierdoor verliezen we minder tijd en moeite.

Van de jongeren die hier stage liepen zijn er ondertussen vier medewerkers in dienst gekomen na hun opleiding. In alle gevallen waren zijzelf vragende partij.  Voor ons als bedrijf is dit een succesverhaal en we willen dit verhaal met veel enthousiasme verderzetten.  In de toekomst is het de bedoeling om nog meer rekening te houden met de talenten van de jongeren zodat ze verder kunnen doorgroeien naar andere functies: van productiearbeider naar technisch medewerker, operator of lijnverantwoordelijke. In samenwerking met de school CDO Noorderkempen gaan we ook extra aandacht besteden aan andere jongeren (meisjes, jongeren zonder migratieachtergrond…) om hen ook warm te maken om bij Klaasen en Co stage te lopen.

Bekijk hier het filmpje van NV Klaasen & Co

Meer info kan je terugvinden op hun website: NV Klaasen & Co