Home » Gom, buitengewoon op stap

Gom, buitengewoon op stap

Dertien anderstalige nieuwkomers krijgen de kans om via een intensief traject een opleiding te krijgen tot facilitair medewerker met als einddoel een duurzame tewerkstelling. Het traject “Buitengewoon” in België komt voort uit het engagement Buitengewoon dat bij Facilicom Nederland al in 2018 een start heeft gekend.  

De eerste fase van dit werkplekleren bestaat uit een beroepsverkennende stage, waarbij de cursisten kennis maken met de jobinhoud en -doelwitten van de beroepen schoonmaker en keukenmedewerker. Er worden opleidingen ontwikkeld, aangepast aan de beperkte kennis Nederlands rond o.a. veiligheid, hospitality, HACCP en professionele schoonmaaktechnieken. Daarnaast krijgen alle cursisten een fiets in bruikleen, en leren ze zich van werf tot werf te verplaatsen. Vervolgens starten de cursisten een beroepsopleiding, bestaande uit een training-on-the-job op speciaal daartoe geselecteerde opleidingswerven, én lessen Nederlands specifiek voor de jobdoelwitten. Iedere twee weken wisselen de cursisten van werf, zodat ze vertrouwd worden met de flexibiliteit die binnen de facilitaire sector gevraagd wordt. Tijdens deze fase wordt voornamelijk gefocust op een correcte arbeidsattitude.  

Na zes weken start de IBO (Individuele BeroepsOpleiding) en maakt iedere cursist een keuze tussen de twee mogelijke jobdoelwitten. Ze worden gematcht met een werf volgens de reeds bereikte competenties. Extra taalondersteuning wordt ingezet op maat, indien nodig. De deelnemers werken steeds onder begeleiding van een ervaren ploegleider. Al deze ploegleiders krijgen hiertoe zelf coaching in het omgaan met deze specifieke doelgroep. In deze fase ligt de focus op het verder verdiepen van de jobtechnische vaardigheden. De IBO duurt 17 weken, waarbij er van de cursisten wordt verwacht steeds autonomer te functioneren. Zo dienen ze na verloop van tijd in eigen vervoer te voorzien, en voorzien we geen warme maaltijden meer. Naast zelfstandiger werken ligt de klemtoon nu op een goede balans tussen kwaliteit en tempo. Om de leertrajecten nauw te kunnen opvolgen worden op regelmatige momenten tussentijdse evaluaties gehouden. Gom en VDAB interveniëren onmiddellijk wanneer trajecten ondanks de uitgebreide omkadering dreigen mis te lopen.  

Daar duurzame tewerkstelling enkel mogelijk is, mits een aantal randvoorwaarden oké zijn, voorziet Facilicom ook in ondersteuning bij problemen in huisvesting, financiële schulden, gezondheidsproblemen etc. Tevens wordt het psychosociaal welbevinden van de cursisten opgevolgd, en organiseren we verschillende activiteiten om de samenhorigheid en betrokkenheid te verhogen (kerstbuffet met gerechten uit de thuislanden van de nieuwkomers, bowling,...).  

Een heldere communicatie over het project zorgt voor betrokkenheid binnen alle afdelingen van onze organisatie, en bij de betrokken klanten. Dit alles resulteert in een uitermate geslaagd project: niet enkel ronden 11 cursisten het traject succesvol af. We merken binnen de gehele organisatie nu een breed draagvlak voor inclusief ondernemen. Gom heeft als ambitie een performante inclusieve onderneming te worden. Werkplekleren maakt er deel van uit mét medewerkers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt in haar bedrijfsvoering. 

Bekijk hier het filmpje van Gom