Home » G4S verruimt haar spectrum

G4S verruimt haar spectrum

In het pré-Corona-tijdperk kent G4S Aviation een enorme uitdaging op het vlak van rekrutering. Weinig werkzoekenden en een contract waar de kennis van de Nederlandse taal voor elke werknemer wordt opgelegd, maken het niet makkelijker. Tevens leggen ze de lat hoog. De verantwoordelijkheden van hun agenten zijn niet min.  

Wij verzekeren de veiligheid van de werknemers en van passagiers op Brussels Airport! Elke agent doorloopt de basisopleiding bewakingsagent, aangevuld met een gespecialiseerde Aviation Security opleiding en screeningsmandaat. Men heeft met andere woorden een specifiek profiel nodig voor dergelijke certificering. In onze zoektocht naar werknemers met een passend profiel zijn wij een samenwerking met Passwerk opgestart. Passwerk legt de focus op de unieke en waardevolle kwaliteiten van mensen met autisme/ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Via deze unieke samenwerking zijn wij erin geslaagd vandaag 11 personen met ASS hun verdiende plaats als bewakingsagent met een gespecialiseerde Aviation Security opleiding én een DGLVscreeningsmandaat te laten innemen.  

Passwerk heeft de rol van persoonlijke begeleider voor de kandidaten opgenomen. Deze is gedurende het opleidingstraject en tot een jaar na indiensttreding enerzijds een aanspreekpunt voor de kandidaten en anderzijds een klankbord en sparringpartner voor G4S. De kandidaten doorlopen immers een aangepaste versie van de opleiding. Er is geen afwijking van de opleidingen toegestaan. Ook praktijklessen zoals zelfverdediging en fouillering van passagiers zijn een onderdeel ervan. Geen sinecure voor personen met ASS.  

Wat wij als G4S wél hebben gedaan is puur maatwerk. We hebben onze instructeurs opleiding gegeven rond autisme met Tips & Tricks voor het lesgeven aan personen met ASS. Zo werken we met kleine groepen, met zoveel als mogelijk dezelfde instructeurs, in prikkelarme lokalen en een bijzondere aandacht aan regelmaat in de planningen van de kandidaten. Ook de communicaties vereisen een kritisch oog. Duidelijke, klare taal gebruiken en schrijven van teksten die geen ruimte voor interpretatie laten.  

Eénmaal de opleiding succesvol doorlopen is, start dan het échte werk. Een volledige integratie op de werkvloer. Er is een aparte ruimte voorzien voor de werknemers met ASS. We hebben deze leuk ingericht met nieuwe meubels, met opnieuw oog voor een prikkelarme omgeving. Binnen de groep van supervisie en instructeurs hebben we een ‘dedicated’ team aangeduid, dat gesterkt is met een opleiding rond klare taal én de Tips & Tricks rond omgang met personen met ASS. We werken laagdrempelig om vragen te stellen. Verder besteden we aandacht aan de regelmaat in de werkplanningen, al worden ze niet bevoordeeld op andere werknemers. Wij spreken met trots van een succesverhaal. De agenten met ASS presteren uitstekend en voelen zich thuis in de G4S familie. Wij zetten dit project verder, want ‘the best is yet to come’! 

Bekijk hier het filmpje van G4S