Home » Award Inclusief Ondernemen...

Award Inclusief Ondernemen 2018

In 2018 werd de allereerste Award Inclusieve onderneming uitgereikt door Sterpunt Inclusief Ondernemen.

Een jury van 5 leden met expertise inzake arbeidsmarktbeleid en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen selecteerden 7 genomineerden en de uiteindelijke winnaar. Hierbij werd rekening gehouden met gepreciseerde criteria, gerelateerd aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Via deze link kom je alles te weten over de Award inclusieve onderneming 2018.

Ambassadeurs inclusief ondernemen

Tijdens de Award uitreiking werden ook 6 genomineerde bedrijven aangesteld. Zij fungeerden als ambassadeurs Inclusief Ondernemen gedurende twee jaar (2018 - 2019) en konden met hun verhalen collega’s inspireren. De genomineerde ondernemingen 2018 komen zowel uit profit, social profit, overheid en privé. Het zijn: Beauprez, Oxfam solidariteit, Puuur, OCMW Gent, Dienstenhuis, Cras Woodgroup en Gomad. 

De genomineerden kregen allemaal een plekje in het inclusieboek 2018: Inclusief werken en ondernemen. Ze konden deelnemen aan de workshop storytelling met Guido Everaert en werden uitgenodigd voor een panel tijdens de uitreiking van de referentiebewijzen 2019.